Americanbeers.be recommande une consommation responsable de ses bières.

En entrant dans ce site vous reconnaissez avoir plus de 18 ans .

« Une bière brassée avec savoir, se déguste avec sagesse.»

   

Deze website is eigendom van CHEERS BELGIUM! SPRL.

 

Huidige Privacy Disclaimer betreft de volgende punten:

 

1. De contactgegevens van de gegevensverantwoordelijke

2. Privacy Beleid

3. Verwerken van persoonsgegevens

4. Het gebruik van cookies

5. Rechten en klachten

 

 

1. Contact gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke

 

Cheers Belgium ! SPRL ( « Cheers ! » of « www.americanbeers.be »), Thierry Magerman - Chaussée de Roodebeek 521 te 1200 Brussel, RPM Brussel BTW: BE 0540 743 722 - thierry@americanbeers.be - +32475728447, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.

 

 

2. Privacy beleid

 

CHEERS BELGIUM! SPRL respecteert de privacy van haar klanten, de gebruikers van haar website en zij die ingeschreven zijn voor de mailing.

 

CHEERS BELGIUM! SPRL neemt hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen en houdt regelmatig audits om uw gegevens veilig te stellen.

 

 

3. Verwerken van persoonsgegevens

 

Zodra u in kader van een bestelling, een vraag via het webformulier, een telefonische dienstverlening of voor de mailing beroep doet op CHEERS BELGIUM! SPRL, worden uw gegevens verwerkt. 

 

CHEERS BELGIUM! SPRL houdt ook persoonsgegevens bij in kader van de mailinglijst voor commerciële doeleinden en beroept zich hiervoor op de toestemming.

 

CHEERS BELGIUM! SPRL verwerkt de gegevens met oog op een goede dienstverlening, met een commercieel doeleinde. CHEERS BELGIUM! SPRL gebruikt deze informatie voor klantenbeheer, het opstellen en versturen van facturen als ook voor direct marketing.

 

Deze gegevens zullen voor de duur van de samenwerking worden bijgehouden, maar niet langer dan 3 jaar, na de laatste bestelling. 

 

De soortgegevens die CHEERS Belgium! sprl bijhoudt zijn persoonlijke identificatiegegevens om u ten alle tijde goed te kunnen ondersteunen.

 

Deze gegevens worden door CHEERS Belgium! sprl niet aan derden of naar landen buiten de EER verstuurd.

 

 

4. Het gebruik van cookies

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site van CHEERS BELGIUM! SPRL ( www.americanbeers.be) kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Het gaat over tekst-bestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op onze website bent geweest. Dit wordt enkel gedaan voor statistische redenen, maar ook om de behoeften van de terugkerende bezoeker te optimaliseren.

 

Deze bestanden/cookies worden enkel gebruikt in het kader van onze website en worden niet gebruikt voor andere diensten, met uitzondering van:

 

Google Analytics

 

U kunt u browser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen op uw harde schijf.

 

 

5. Uw rechten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

 

De Betrokkene wiens gegevens worden verwerkt door CHEERS BELGIUM! SPRL hebben recht om ten alle tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met james@americanbeers.be  

 

Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens kunt zich ook wenden tot de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be), wij vragen u om dan ook met ons contact op te nemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen oplossen.